23.12.2010

D7000 firmware oppdatering

Om denne firmware-oppdateringen

Denne tjenesten gir deg programvaren du trenger for å oppgradere A-firmwaren i D7000 til versjon 1.01 og B-firmwaren til versjon 1.01. Med denne programvaren kan du oppdatere både A- og B-firmwaren til siste versjon samtidig. Hvis denne siste firmware-versjonen allerede er installert i kameraet, trenger du ikke å laste ned eller installere denne firmware-oppgraderingen. Gjeldende firmware-versjoner finner du via alternativet "Firmware version" (firmware-versjon) i kameraets oppsettmeny.

Følgende forbedringer er gjort i A- og B-firmware-versjon 1.01.

- Lyse punkter kunne enkelte ganger være synlige under filmopptak når omgivelsene eller motivene var veldig mørke. Forekomsten av disse er nå redusert.

Slik kontrollerer du kameraets gjeldende firmware-versjon
Hvis den siste firmware-versjonen allerede er installert i D7000-kameraet, trenger du ikke laste ned eller installere denne firmware-oppgraderingen. Gjeldende firmware-versjon finner du via alternativet "Firmware version" (firmware-versjon) på oppsettsmenyen i kameraet.

1. Slå på kameraet.
2. Trykk på "MENU"-knappen (meny) for å vise menyskjermen.
3. Velg oppsettsmenyen.
4. Velg Firmware version (Firmware-versjon) på oppsettmenyen.
5. Kameraets firmware-versjon vises.
6. Slå av kameraet.