23-06-2016

Ny firmware-oppdatering forbedrer ytelsen til Nikon D5

Amsterdam, Nederland, 23. juni 2016: Nikon har kommet med ny firmware, C: Ver. 1.10, som utvider funksjonene til D5, Nikons flaggskip DSLR-kamera i FX-format. Den nye firmwaren tilbyr en vesentlig oppgradering av kameraets egenskaper med forbedringer på fire nøkkelområder. Den tilbyr bl.a. utvidet maksimum opptakstid for filmer, inklusiv 4K UHD. Dessuten ytterligere tre nyttige funksjoner, bl.a. reduksjon av flimmer ved stillfotografering. I tillegg til disse fire vesentlige forandringene vil også flere andra oppdateringer* bli lagt til i den nye firmwaren.

Video opptak

Ved opptak av filmer med D5 vil det nå være mulig å fortsette filmingen i inntil 29 minutter 59 sekunder, uavhengig av bildestørrelse/frekvens og filmkvalitet. Dette omfatter også 4K UHD (3840 x 2160) der maksimal opptakstid tidligere var begrenset til 3 minutter. Det kan tas opp totalt 8 filmfiler med inntil 4 GB hver.

D5 tilbyr nå også elektronisk bildestabilisator (VR) for videoopptak ved bruk av FX- og DX-baserte bildefelt*² (for HD og full HD*³ filmopptak). Dette reduserer følgene av kamerarystelser horisontalt, vertikalt eller ved rotering (rundt objektivets senter), noe som er nyttig når man filmer uten stabiliserende hjelpemidler som f.eks. stativ eller når man p.g.a tid eller sted ikke har anledning til å bruke slike. Når dette brukes i kombinasjon med NIKKORs optiske VR-teknologi vil effekten bli enda større.

Stillfotografering

For å minimere variasjoner i eksponeringen omfatter D5 nå også reduksjon av flimmer ved stillfotografering*⁴. Med denne funksjonen aktivert vil kameraet registrere topper i lysnivået og automatisk justere lukkertiden litt for å få jevne eksponeringer og fargegjengivelser.

Dynamisk AF-område gir deg mulighet til å oppnå fokus, selv om motivet for en liten stund forlater det valgte fokuspunktet, ved å benytte informasjon fra de omliggende punktene*⁵. I tillegg til de eksisterende 25-, 72- og 153-punkters valgene, tilbyr nå D5 også et dynamisk AF-område på 9 punkter som er effektivt når du ønsker å fokusere på enda mindre områder til et motiv i bevegelse.

Den nye firmwaren kan lastes ned gratis fra 23. juni 2016 fra følgende URL
http://downloadcenter.nikonimglib.com/en/products/320/D5.html

* Detaljer vedrørende «tilleggs oppdateringer» finnes på nedlastingssiden til den gratis firmwaren (Nikon Download Center).
*² Bildefeltet vil bli litt mindre.
*³ Ikke tilgjengelig ved beskjæring på 1920 x1080.
*⁴ Ved søkerfotografering (unntatt ved bruk av «hevet speil» (Mup)
*⁵ I dynamisk AF-område med 9, 25 eller 72 punkter, vil det faktiske antall fokuspunkter som blir brukt være mindre enn 9, 25 eller 72, avhengig av det valgte primære fokuspunktet.