Betingelser for bruk

 • 1. Bruk

 • 2. Bruksbegrensninger i forhold til intellektuell eiendomsrett

 • 3. Varemerker

 • 4. Uakseptabel bruk

 • 5. Koblinger til tredjeparters nettsteder

 • 6. Ansvar

 • 7. Garantier

 • 8. Skadesløshet

 • 9. Ansvar for brukernavn og passord

 • 10. Generelt

 • 11. Gjeldende lov

 • Adresser