14.05.2013

Raskt og kompakt portrettobjektiv til Nikon 1-serien