Støtte til lokalsamfunnene våre

Vi er stolte over initiativene vi støtter og innsatsen til våre ansatte for å gjøre verden til et bedre sted for alle. Disse prosjektene som ledes av våre lokale nasjonale team, er bare noen av måtene vi gir tilbake til våre europeiske samfunn.

Jentedagen – Tyskland

Nikon Tyskland var med på et landsdekkende initiativ for å oppmuntre tenåringsjenter til å vurdere tradisjonelle mannsyrker, ved å invitere en gruppe 13–15-åringer med på en workshop om mikroskopiens og fotograferingens tekniske verden.

Blodgiving – Russland

Nikon Russia gjennomfører en blodgivingskampanje to ganger i året for å støtte barn med blodsykdommer. Blodet gis til Dmitry Rogachevs nasjonale senter for pediatrisk hematologi, onkologi og immunologi, som behandler mer enn 500 barn som lider av blodsykdommer.

Strandopprydding – Nederland

Nikon Europe gikk sammen med Sea First-stiftelsen for å takle problemet med plastforurensning på de lokale strendene. Et team på 44 Nikon-ansatte dro ned til stranden for å samle inn 2000 avfallsbiter på tre timer. Sea First-stiftelsen fikk også en gave til det livsviktige arbeidet de gjør for å bevare strendene, og stiftelsens grunnlegger holdt et foredrag om det voksende problemet med forurensning av havet og hvordan enkeltpersoner kan gjøre noe for å bekjempe problemet.

Reduser, gjenbruk, resirkuler – Ungarn

Nikon Hungary støttet et lokalt skoleprogram som lærer opp barn til å bli miljøbevisste, ved å gi sju paller med papir til resirkulering. Som et eget initiativ samlet de også inne brukbare leker og klær som gis til de trengende til jul, noe som reduserer sløsing og gir svakerestilte en svært nødvendig hjelp.

Veldedige formål valgt av de ansatte – Storbritannia og Norden

Nikons ansatte i Storbritannia og Norden velger et veldedig formål de vil støtte hvert år. Siden dette startet i Storbritannia i 2005, har de ansatte samlet inn mer enn € 258 000. Veldedige organisasjoner de har støttet har alltid befunnet seg innenfor helsevesenet, og omfatter hospicer, kreftbehandling, Alzheimerforskning og psykisk helse. Selv om våre ansatte fokuserer på pengeinnsamlinger, skaper innsatsen deres også oppmerksomhet omkring organisasjonene og gjør det mulig for de ansatte å jobbe frivillig.

Light on Small (Lys på små ting) – Nederland

Siden 2017 har Nikon Europe BV samarbeidet med Eco-Schools-initiativet drevet av Foundation for Environmental Education (FEE), og laget et originalt program kalt "Light On Small". Ved å finansiere utviklingskostnadene til opplæringsmaterialer og å donere Nikon-mikroskoper og kameraer, øker prosjektet bevisstheten om miljøsaker hos barn i skolealderen. Rundt 300 barn på fem skoler har allerede fått glede av dette kontinuerlige programmet.