Personvernerklæring

Personvernerklæring for Nikon Europe

I denne personvernerklæringen forklarer vi hvordan vi innhenter og bruker personopplysninger. Denne personvernerklæringen gjelder all behandling av dine personopplysninger når du bestiller, kjøper eller bruker produktene og tjenestene våre, besøker nettstedene våre, benytter deg av kundestøtte eller på annen måte samhandler med Nikon. Nikon respekterer personvernet og erkjenner at det er et viktig samfunnsansvar å behandle personopplysninger på en lovlig og forsvarlig måte. Nikon vil gjøre sitt ytterste for å beskytte alle personopplysninger. Denne personvernerklæringen er en del av Nikon-konsernets retningslinjer for personvern. Den gjelder deg (heretter kalt «deg») som potensiell, nåværende eller tidligere kunde og/eller leverandør og for all bruk av produktene, tjenestene og nettstedene våre, samt eventuelle andre forretninger med Nikon Europe BV. I denne personvernerklæringen forklarer vi hvordan vi behandler personopplysningene dine. Derfor oppfordrer vi deg til å lese denne erklæringen nøye.