Personvernerklæring

Personvernerklæring for Nikon Europe

I denne personvernerklæringen forklarer vi hvordan vi innhenter og bruker personopplysninger. Denne personvernerklæringen gjelder all behandling av dine personopplysninger når du bestiller, kjøper eller bruker produktene og tjenestene våre, besøker nettstedene våre, benytter deg av kundestøtte eller på annen måte samhandler med Nikon. Nikon respekterer personvernet og erkjenner at det er et viktig samfunnsansvar å behandle personopplysninger på en lovlig og forsvarlig måte. Nikon vil gjøre sitt ytterste for å beskytte alle personopplysninger. Denne personvernerklæringen er en del av Nikon-konsernets retningslinjer for personvern. Den gjelder deg (heretter kalt «deg») som potensiell, nåværende eller tidligere kunde og/eller leverandør og for all bruk av produktene, tjenestene og nettstedene våre, samt eventuelle andre forretninger med Nikon Europe BV. I denne personvernerklæringen forklarer vi hvordan vi behandler personopplysningene dine. Derfor oppfordrer vi deg til å lese denne erklæringen nøye.

Nikon Europe BV, Stroombaan 14, 1181 VX Amstelveen, Nederland – der Nikon har sitt europeiske hovedkvarter (heretter «Nikon», «vi» og «vår/vårt/våre») – er en del av Nikon-konsernet. I Nederland fatter Nikon de viktigste beslutningene når det gjelder formålene med og midlene for behandling av kundeopplysninger i Europa. Vi er ansvarlige for innhenting og bruk av personopplysningene som er beskrevet i denne personvernerklæringen.

Hvis du vil utøve rettighetene dine, f.eks. retten til å få tilgang til, korrigere, slette, begrense, ha innvendinger mot eller overføre opplysninger, eller eventuelt trekke tilbake samtykket ditt – eller hvis du har spørsmål om behandlingen av personopplysninger, kan du kontakte oss som angitt i denne personvernerklæringen.