PROSJEKTER SOM STØTTES

NOORs dokumentarfotografer samarbeider om gruppeprosjekter for å fremheve globalt viktige spørsmål. Undersøkende prosjekter har inkludert «Konsekvenser» («Consequences») av klimaendring, «Noe å tygge på» («Food For Thought») om matforsyning og avfall, «Det nye Brasil» («The New Brazil») om landets økonomiske vekst, «"Moderne slaveri» («Modern Day Slavery») og «Afrika i søkelyset» («Light on Africa»).

Konsekvenser

«Konsekvenser» («Consequences») fokuserer på klimaendring som følge av at de globale temperaturene stiger. Dette var et flerårig gruppeprosjekt som ble lagt frem under FNs klimatoppmøte i København i 2009. Her deltok NOORs fotografer i en paneldebatt med internasjonale tankeledere og beslutningstakere.

Løsninger

«Løsninger» («Solutions») er oppfølgeren til «Konsekvenser», og tar for seg hvordan klimaendring kan bekjempes. Det fokuserer på dem som søker en mer bærekraftig levemåte. Dette gruppeprosjektet ble ferdigstilt i 2010 og dekker historier om alternative strømkilder, fornybar energi og metoder for å takle stigende temperaturer.

Det nye Brasil

Brasil er et land i hurtig forandring. «Det nye Brasil» («The New Brazil») dokumenterer et komplekst moderne samfunn i et voksende økonomisk oppsving. NOORs gruppeprosjekter skaper en øyenvitneskildring av nasjonens mange ansikter. Her finnes enorme naturressurser og levende multikulturalisme, og landets innflytelse i verden vokser.

Noe å tygge på

«Noe å tygge på» («Food For Thought») undersøker forsyningskjeden og matavfall verden rundt, inkludert kulturelle anomalier som spisekonkurranser i USA, hvor deltakerne propper i seg mat for å vinne premier. Det rapporterer om bevegelser for å kutte ned på matavfall, ikke bare av økonomiske årsaker, men med tanke på bærekraft.

Moderne slaveri

Med «Moderne slaveri» («Modern Day Slavery») dykker NOORs fotografer ned i menneskehandelens og slaveriets mørke verden. Dette gruppeprosjektet skaper bevissthet om og understreker viktigheten av å håndtere et problem som rammer rundt regnet 20,9 millioner mennesker – hvorav 27 % barn – i land verden over.

Afrika i søkelyset

NOOR setter «Afrika i søkelyset» («Light on Africa»). Det tilbyr en ny visuell dialog om verdendelen og setter spørsmålstegn ved måten historier lages og fortelles på. Portrettene av Afrika ble skapt gjennom historier om politiske og sosiale uttrykk i Tunisia, Sør-Sudan, Ghana, Mosambik, Burkina Faso og Botswana.