Nikon-NOOR-partnerskap

NOOR er et kollektiv av profesjonelle fotojournalister og dokumentarskapere som er opptatt av å bevisste aktuelle globale problemer. Fotografene kommer fra land over hele verden, og alle arbeider med individuelle og kollektive prosjekter.

Nikon og NOOR er prosjekt- og utdanningspartnere

Nikon er stolt over sitt langvarige partnerskap med NOOR-gruppen av svært dyktige fotojournalister som dokumenterer de komplekse problemene verden står overfor i dag. I tillegg til å støtte NOORs omfattende fotografiprosjekter som «Noe å tygge på» («Food For Thought»), en granskning av matforsyningskjeden, samarbeider Nikon også med NOOR om utdanning for å inspirere gryende dokumentarfotografer.

Nikon-NOOR-akademiets mesterklasser arrangeres jevnlig over hele Europa. De tilbyr ambisiøse fotojournalister sjansen til å samarbeide nært med profesjonelle for å utvikle ferdighetene sine. Deltakerne får gjennomgått sine individuelle porteføljer, lærer tekniske ferdigheter knyttet til både fotografering og etterbehandling, og får profesjonelle råd om hvordan de kan finne et marked for historiene sine.

Nikon-NOOR-akademiet

Ambisiøse fotojournalister arbeider med NOOR-veiledere for å få evaluert porteføljer, forstå bildesekvensering, forbedre redigeringsferdighetene sine og lære å utvikle historier. Akademiet tilbyr intens én-til-én-opplæring av fotografer innen tekniske aspekter og hvordan man navigerer på det internasjonale fotomarkedet. Det er en unik mulighet til å skaffe seg kunnskap og kontakter og samtidig utvikle en personlig visjon.