Nikon Imaging | Norge | Europa

Personvernerklæring

PERSONVERNERKLÆRING FOR NIKON UK NORDEN

I denne personvernerklæringen forklarer vi hvordan vi samler inn og bruker personopplysningene dine. Denne personvernerklæringen gjelder alle personlige opplysninger om deg som vi behandler når du bestiller, kjøper eller bruker produktene og tjenestene våre, besøker nettsidene, henvender deg til kundeservice og ellers samhandler med Nikon.

Nikon respekterer ditt personvern, erkjenner at lovmessig og korrekt behandling av personopplysninger er et viktig samfunnsansvar og erklærer at selskapet ønsker å verne om personopplysninger. Denne personvernerklæringen er en del av Nikon-konsernets retningslinjer for personvern <url: www.nikon.co.jp/main/eng/privacy_policy.htm> og gjelder alle personopplysninger vi behandler som gjelder potensielle, nåværende og tidligere kunder og leverandører, og også din bruk av våre produkter og tjenester, hjemmesiden https:// www.nikon.no/ eller annen interaksjon med Nikon UK Ltd og avdelingskontorene Nikon Sverige, filial av Nikon UK Ltd. (heretter «du»). I denne personvernerklæringen forklarer vi hvilke personopplysninger vi samler inn og hvordan vi bruker dem. Derfor oppfordrer vi deg til å lese denne erklæringen nøye.

  • 1. Hvem vi er

  • 2. Hvilke personopplysninger vi samler inn og hva vi gjør med dem

  • 3. Hvordan vi samler inn opplysningene dine

  • 4. Deling av informasjon

  • 5. Sikkerhetstiltak og oppbevaring av opplysninger

  • 6. Internasjonal overførsel av personopplysninger

  • 7. Dine rettigheter

  • 8. Hvordan vi overvåker disse retningslinjene

  • 9. Kontaktinformasjon for personvernhenvendelser

  • 10. VEDLEGG