NIKON-NOOR-PARTNERSKAP

NOOR er en gruppe profesjonelle fotojournalister og dokumentarhistoriefortellere som vier seg til å øke bevisstheten rundt globale samtidsproblemer. Fotografene deres trekkes fra land over hele verden, og alle arbeider med individuelle og kollektive prosjekter.

NIKON OG NOOR ER PROSJEKT- OG UTDANNINGSPARTNERE

Nikon er stolt over sitt langvarige partnerskap med NOOR-gruppen av svært dyktige fotojournalister, som dokumenterer de komplekse problemene verden står overfor i dag. I tillegg til å støtte NOORs omfattende fotografiprosjekter som «Noe å tygge på» («Food For Thought»), en granskning av matforsyningskjeden, samarbeider Nikon også med NOOR om utdanning for å inspirere gryende dokumentarfotografer.

Nikon-NOOR-akademiets mesterklasser arrangeres jevnlig over hele Europa. De tilbyr ambisiøse fotojournalister sjansen til å samarbeide nært med profesjonelle for å utvikle ferdighetene sine. Deltakerne får gjennomgått sine individuelle porteføljer, får lære tekniske ferdigheter knyttet til både fotografering og etterbehandling, og får profesjonelle råd om hvordan de kan finne et marked for historiene sine.

NIKON-NOOR-AKADEMIET

Vi venter ikke bare på at neste generasjon av visuelle historiefortellere skal kjempe seg frem. Vi bringer dem aktivt veiledning i landet der de bor. Siden 2009 har flere av NOORs ledende dokumentarfotografer blitt veiledere for Nikon-NOOR-akademiet, og reiser omkring i alle de europeiske områdene våre for å dele sine kunnskaper med lovende fotojournalister. Vi har undervist mer enn 1000 deltakere fra mer enn 70 land i workshoper fra Kasakhstan til Istanbul, Sverige og Polen.

NOOR-veiledere tar med seg mye mer enn bare fotoferdighetene sine til akademiet. De lærer deltakerne å sette bildene sine i rekkefølge, presentere historiene sine og utvikle sin egen personlige stemme i fotograferingen. De deler også avgjørende kunnskaper fra feltarbeid, og gir råd om å jobbe med fiksere og tips om sikkerhet, fordi mange av mesterklassedeltakerne vil arbeide i konfliktområder.

Og hjelpen slutter ikke der. Gjennom Nikon-NOOR-akademiet har deltakerne nå et stadig økende nettverk av andre unge og profesjonelle fotografer som vil fortsette å hjelpe dem etter hvert som karrieren deres utvikler seg.