NIKON–WATERBEAR-PARTNERSKAP

WaterBear er en filmplattform som tilbyr gratis visning av miljødokumentarer, og det er den første i sitt slag som tilbyr interaktiv historiefortelling i form av nettsted/app. Plattformen og dens inspirerende innhold er handlingsfremmende. WaterBear fokuserer på å utdanne seerne om miljøet og inspirere dem til å gjøre en forskjell.