11-02-2022

ADVARSEL OM MISTENKELIGE E-POSTMELDINGER SOM SER UT SOM OM DE KOMMER FRA NIKONS PRESSESENTER

Vi har blitt gjort oppmerksomme på at noen personer som utgir seg for å være Nikon-representanter kontakter YouTube- og Facebook-kanaleiere via e-post.

Den falske korrespondansen bærer som regel Nikons navn, og/eller refererer til Nikons PR-avdeling, og ber om at mottakeren produserer en video med et Nikon-kamera eller tilbyr mulighet for sponsing.

Disse e-postene har ingen tilknytning til Nikon eller noen medlemmer av Nikon-konsernet.

I lys av den økende hyppigheten av disse hendelsene, ønsker Nikon å øke bevisstheten om at tredjeparter som fremstiller seg selv som Nikon, kan forsøke å få personlig eller økonomisk informasjon og utnytte den for økonomisk vinning.

Merk: Offisiell korrespondanse angående eksisterende eller potensielle samarbeid vil kun komme fra en offisiell Nikon-e-postadresse, som slutter på @nikon.com

Alternativt kan du også bli kontaktet av en av byråpartnerne våre. For å bekrefte at de er offisielle, foreslår vi at du søker etter deres tilstedeværelse på nettet for å se etter følgende:

• Tegn på at de er legitime
  – Nettstedet er sikret. Se på adresselinjen (URL) for å se om det er en «s» i URL-en – den skal starte med «https://» – eller se om den har et låsesymbol i adressefeltet
  – Tilstedeværelsen av kontaktdetaljer eller offisielle distributørdetaljer
  – Tilstedeværelsen av en personvernerklæring – for eksempel en forespørsel om å akseptere informasjonskapsler / informasjon om hvordan dataene dine brukes
  – Detaljer om arbeidet deres med Nikon – en logo eller en casestudie

• Tegn som tyder på at de er uredelige
  – Fraværet av noe av det ovennevnte
  – Stavefeil og feil grammatikk (inkludert i domenenavnet)
  – Brutte koblinger (eller ingen ekstra koblinger) til andre sider på nettstedet

Hvis du er i tvil, ikke svar, ikke klikk på koblinger eller oppgi informasjon uten å bekrefte legitimiteten.

Ta i stedet kontakt med din lokale Nikon PR-representant for å bekrefte korrespondansen – du finner mer informasjon i delen Presseforespørsler på Nikons nettsted. Eller du kan kontakte Nikon gjennom våre sosiale medieplattformer – våre bekreftede kanaler vil ha et blått merke.