Nikon Imaging | Norge | Europa

Visjonære artister utforsker nytt terreng med Z-serien

Hjulpet av det revolusjonerende speilløse systemet i Z-serien, forteller fotografer på alle nivåer historier på helt nye måter. Vi presenterer #Zcreators.

#Zcreators er autoriserte av Nikon til å demonstrere funksjonene og bruken av Nikons bildebehandlingsprodukter til publikum, men det uttrykksfulle innholdet i arbeidet deres er utelukkende deres. #Zcreators er uavhengige entreprenører og visuelle kunstnere, og er ikke ansatte i Nikon. #Zcreators er ansvarlige for innholdet i sine bilder, nettsteder, utstillinger og visuelle fremstillinger, og hvordan slikt innhold og slike bilder innhentes. Eventuelle meldinger, overbevisninger eller synspunkter uttrykt i #Zcreators' bilder, nettsteder, utstillinger eller visuelle fremstillinger, gjenspeiler ikke nødvendigvis meningene, overbevisningene eller synspunktene til Nikon eller Nikon-ansatte.